O mnie

ZBAWIENIE JEST TYLKO W CHRYSTUSIE JEZUSIE

dodane 00:45

„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje JEZUSA. „( 1 list Jana 4:3 ) BWP „Każdy zaś duch, który nie uznaje JEZUSA, nie jest z Boga;…” ( 1 list Jana 4:3 ) BT „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS

Zbawienie w Chrystusie