• Przyjaźń ;)

    Przyjażń to śłońce, przyjaźń to moc, przyjaźń to światło, co rozjaśnia noc ;)


  • Kolejna myśl...

    Friends are like water- essential tto the life... czyli tłumacząc n polski: Przyjaciele są jak woda- niezbędni do życia...


  • Co to przyjaźń?

    Co to właściwie ta przyjaźń? Tyle ludzi teraz o niej mówi, rozwża, a każdy ma o niej inną definicję... Dla kogoś się wydaje rozległym oceanem, trudnym do przejścia, dla kogoś innego zwykłą znajomością, tylko że trochę bliższą i bardziej zaufaną. Ja na przykład myślę, że to wielka pustynia łącząca ze sobą losy, zmartwienia, troski, ale także i uciechy dwojga bliskich sobie ludzi. Pomagają sobie [...]