Zrozumieć pisma

krzysiekniepieklo

dodane 2018-02-27 17:39

Jak się przygotować żeby rozumieć?

2 P3

To mówi Piotr

15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł8 według danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma9, na własną swoją zgubę.

To mówi Jezus

Mk 4
10 A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. 11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica3 królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
12 aby
patrzyli oczami, a nie widzieli,
słuchali uszami, a nie rozumieli,
żeby się nie nawrócili i nie była im wydana
[tajemnica4]».
13 I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

 

ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą

takie zdanie logiczne nazywamy koniunkcją. Takie zdanie jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy obie części zdania są prawdziwe. Tzn jeśli jednocześnie ktoś jest niedouczony i mało utwierdzony.

W tym, co mówił Jezus jest tylko mowa o utwierdzeniu w królestwie i nie ma nic o douczeniu.  Wg. Jezusa ten rozumie kto należy do królestwa i tylko takim jest wydana tajemnica królestwa.

 

W obu wypowiedziach jest, że nie rozumieją mało utwierdzeni w wierze.

Ani Jezus, ani Piotr nie twierdzą, że nie rozumieją utwierdzeni w wierze. Właśnie najlepiej rozumieją utwierdzeni w wierze, bez względu na to, czy są douczeni, czy nie. Utwierdzonemu w wierze tłumaczy sam Bóg. Dowód na to jest w Ewangelii dostateczny. Uczeni w piśmie i Faryzeusze najbardziej douczeni nic nie zrozumieli z tego, co mówił Jezus. Niedouczeni rybacy powołani przez Jezusa uwierzyli i zrozumieli. Zrozumieli dużo później, bo po zesłaniu Ducha Świętego. Królestwo Boże otworzył Jezus dopiero na Kalwarii. Do królestwa należą ci, którzy często spożywają Ciało i Krew Chrystusa i to oni najlepiej rozumieją pisma.

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 22.02.2019