Płaszcz posłuszeństwa

krzysiekniepieklo

dodane 2018-02-25 08:31

Kto, kogo powinien słuchać?

 

Dzienniczek siostry Faustyny 939

 

Stanowi wyjątek ta dusza, którą Bóg sam bezpośrednio kieruje, ale to kierownik zaraz (288) spostrzeże, że dana duszyczka jest prowadzona przez samego Boga. Bóg da mu to poznać jasno i wyraźnie, a dusza taka powinna być pod ściślejszą jeszcze kontrolą kierownika niż inna. W tym wypadku kierownik nie tyle kieruje i wskazuje drogi, po których iść winna dusza, ale raczej sądzi i zatwierdza, że dusza dobrą drogą idzie i dobry duch nią kieruje. W tym wypadku kierownik nie tylko powinien być święty, ale i doświadczony i roztropny, a dusza zdanie jego powinna przełożyć nad zdanie samego Boga, bo wtenczas będzie bezpieczna od złudzeń i zboczeń. Dusza, która by nie poddała tych natchnień pod ścisłą kontrolę Kościoła, czyli kierownika, tym samym daje poznać, że niedobry duch ją prowadzi. Kierownik powinien być bardzo ostrożny pod tym względem i doświadczać duszę w posłuszeństwie. Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć, (289) i tu się wydaje jego cała robota; ale przesadnie spowiednik nie powinien się bać takiej duszy, bo jeżeli Bóg daje mu pod opiekę taką wyjątkową duszę, to daje mu wielkie światło Boże względem niej, bo inaczej jakżeby mógł dobrze sądzić tak wielkie tajemnice, jakie są pomiędzy duszą a Bogiem.

 

Fakt jest faktem, że szatan płaszcza posłuszeństwa nie założy. Tylko tyle, że szatan jest dużo sprytniejszy, jak się wam wydaje. To on sam chce takiego bezwarunkowego posłuszeństwa jakie jesteśmy winni tylko Bogu. Szatan wypowiedź Faustyny przerobił na własną modłę. To on - władca chce bezwzględnego posłuszeństwa aby to jemu byli wszyscy posłuszni, a nie Bogu. Siostra Faustyna mówiła tutaj o kierownictwie duchowym dusz wybranych przez Boga. Bóg dla takiej duszy potrafi wybrać świętego kierownika duchowego aby ten nie blokował tego, co Bóg chce powiedzieć. Ta wypowiedź nie dotyczy posłuszeństwa władzy, która sama ma za nic to, co mówi Bóg. Ta wypowiedź nie może dotyczyć posłuszeństwa jawnemu kłamstwu, które kwestionuje to, co powiedział Bóg.

Bóg mówi - dziewczynka nie umarła - szatan mówi - Pan Jezus ją wskrzesił

Bóg mówi - nie nazywaj nikogo swoim ojcem. szatan namnożył ojców, że co drugi każe się tak nazywać.

Bóg mówi - jest jeden nauczyciel Chrystus. szatan namnożył nauczycieli i każdy z nich chce mieć własny Kościół.

Jest jeden Kościół Chrystusa - szatan namnożył Kościołów i stanął na czele każdego z nich.

Szatan jednego nie potrafi - nie potrafi służyć. On chce żeby to jemu służono z bezwzględnym posłuszeństwem.

Szatan chce żebyśmy wierzyli z bezwzględnym posłuszeństwem w każde jego kłamstwo - nawet wtedy kiedy powie, że białe jest czarne.

Chrystus jest tym jedynym nauczycielem, którego mamy słuchać. Każdy, kto należy do Jego królestwa, rozpozna jego głos. Daje nam Swojego Ducha aby to On nas prowadził. Nie potrzebujemy słuchać innych nauczycieli.

1 J2

26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. 
27 Co do was, to namaszczenie, 
które otrzymaliście od Niego, trwa w was 
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, 
ponieważ Jego namaszczenie
9 poucza was o wszystkim. 
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. 
Toteż trwajcie w nim tak, 
jak was nauczył. 
28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, 
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność 
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 

 

Tym namaszczeniem jest częsta spowiedź i codzienna Komunia.

Przełożeni w Kościele Chrystusa mają służyć wszystkim.

Mt 24

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Jr 31

31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - 
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> 
nowe przymierze. 
32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 
kiedy ująłem ich za rękę, 
by wyprowadzić z ziemi egipskiej
17
To moje przymierze złamali, 
mimo że byłem ich Władcą 
- wyrocznia Pana. 
33 Lecz takie będzie przymierze, 
jakie zawrę z domem Izraela 
po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa 
i wypiszę na ich sercu
18
Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. 
34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 
jeden mówiąc do drugiego: 
"Poznajcie Pana!" 
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego 
poznają Mnie
19 - wyrocznia Pana, 
ponieważ odpuszczę im występki, 
a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

Tutaj jest znowu mowa o tym, że Bóg każdego sam pouczy z tych, którzy należą do nowego przymierza we Krwi Chrystusa

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 2
4 5 6 7 8 9
10 13 15
17 19 20 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 22.02.2019