Świadek

dodane 19:59

Czas się rozejrzeć...

przygotowując się do bierzmowania... trzeba rozejrzeć się w poszukiwaniu ŚWIADKA. Księga "Obrzędy bierzmowania" mówi o nim tak: "Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali"

Jakie kryteria musi spełniać świadek, kto może nim być?

- musi być to osoba, która ukończyła 16 lat i  już przyjęła sakrament bierzmowania

- jest najlepiej, jeśli świadkiem jest chrzestny lub chrzestna (ze względu na silny związek między sakramentami chrztu i bierzmowania; jeśli nie jest to możliwe - trudno! - szukamy dalej!)

- jest najlepiej, jeśli dla chłopca świadkiem jest mężczyzna, a dla dziewczyny - kobieta

- !!!!!!!!!!! świadek musi by człowiekiem w pełni praktykującym wiarę - tzn. musi mieć możliwość otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej (nie mają tej możliwość na przykład osoby żyjące w związku cywilnym, bez ślubu kościelnego) - !!!!!!!!!!!!!

- świadkiem nie może być rodzic kandydata.

W oparciu o te kryteria każdy kandydat powinien poszukać sobie świadka bierzmowania. Na razie nie trzeba podawać jego danych osobowych.